توت فرنگی کردستان 1725 871 0918

مشاوره تخصصی کشت خاکی و هیدروپونیک-فروش نشاء توت فرنگی - ریشه لخت - گلدانی -

دستور العمل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول توت فرنگي

دستور العمل فنی کاشت، داشت و برداشت محصول توت­ فرنگي

(بر اساس توصیه مححقین محترم مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان)

انتخاب زمين

ارتفاع و شیب: ارتفاع 1800 1300 متر از سطح دريا و شیب12 2 درصد

بافت خاك: متوسط متمايل به سبك ( لوم ، لوم شني يا شنی لومي)، غني از مواد آلي )5/6 = (PH و (1< ECدسی زیمنس بر متر)

- كيفيت آب :

آب مورد نياز: نیاز خالص تقریباً 570 میلیمتر درفصل رشد می­ باشد ( شهرستان­های سنندج و مریوان)

نیاز ناخالص آبیاری، تقریباً در آبیاری قطره­ای 4500 و در آبیاری نشتی 9000 متر مکعب در طول دوره رشد می­باشد(سنندج، مریوان)

كيفيت آب: آب بايستي داراي اسيديته حدود خنثي و بدون شوري يا قليائيت باشد. (600 EC <)میکرو موس)

مرحله كاشت :

- قبل از احداث( تعيين عمق، آزمون خاک و وضعيت عناصر اصلی ازت،پتاس و فسفر خاك) ،

1- آماده سازي زمين شامل دوبار شخم عمود برهم، توزيع مواد آلي وكود شيميايي بر اساس آزمون خاك، دو بار ديسك

2- انتخاب و تهيه نشاء سالم حاصل از كشت بافت يا گواهي شده با قطر طوقه بيش از يك سانتيمتر با ريشه كافي و روشن

3- سيستم كاشت: سيستم جوي و پشته وكاشت بصورت دو رديفه روي پشته هاي كم ارتفاع باعرض 70تا 80 سانتيمتر

4- فاصله كاشت: بين بوته ها 40-35 سانتي­مترو بين رديف ها 40سانتي­متر بصورت دو رديفه روي پشته

5- روش كاشت: در اوايل پاييز يا اوايل بهار بصورت هيرم كاري، عمق كاشت: انتهاي طوقه هم سطح خاك باشد

مرحله داشت :

حذف گل ها: پس از كاشت نشاء در سال اول حذف گل ها الزامي است همچنين در نهالستان( توليد نشاء)

برگ چيني وهرس استولون: زمان مناسب برگ چيني بعد از برداشت محصول دراوايل تابستان است هر20 روز در طول فصل رشداستولون ها حذف شوند.

تغذيه آلي برای 3 سال: قبل از كاشت یا در پاييز كود پوسیده دامی یا بقایای گیاهی در عمق ده سانتی خاک به نسبت 40-10 تن و کود مرغی و کمپوست به نسبت 6-4 تن در هکتار با توجه به آزمون خاک توصیه میگردد.

تغذيه شيميايي: میزان کود شیمیایی بر اساس آزمون خاك ( با تهیه نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی خاک) و آزمون برگ( با تهیه نمونه از برگ و دمبرگ در مرحله گلدهی کامل) و بصورت نواری در عمق 8-5 سانتی خاک مصرف گردد.

محلولپاشی: بمنظور افزایش سفتی میوه محلولپاشی کود کلرور کلسیم با غلظت 3 در هزار یک هفته قبل از اولین چین برداشت توصیه می گردد.

روش آبياري: بهترين روش آبياري قطره اي است

دور آبياري: در آبیاری نشتی براساس اقليم و فصل رشد از 2- 7 روز متغير است. درآبیاری قطره ای معمولا روزانه انجام می­شود.(سنندج و مریوان)

مبارزه با آفات:

مگس سفيد: برگ چيني و انهدام برگ آلوده، مصرف حشره كش پس ازبرداشت و مبارزه با علف هاي هرز

كنه تارعنكبوتي: برگ چيني و انهدام برگهاي آلوده، جلوگيري ازتجمع گرد و غبار روي برگها یامصرف کنه کش بعد از برداشت

كرم هاي ريشه: عدم نگهداري مزرعه بيش از 3 سال، انجام آبياري پس ازمصرف سموم گرانول در پاييز و پابیل

سن­هاي برگزي: كنترل علف هاي هرز داخل و حاشيه مزارع توت فرنگي و جلوگيري از طغيان اين حشرات

مبارزه با بيماري­ها

پوسيدگي هاي طوقه و ريشه: عدم كاشت متوالي در زمين آلوده، ضدعفوني خاك یا آفتاب دهی قبل از کاشت، مصرف قارچكش گرانول،

پوسيدگي ميوه: استفاده از ارقام سفت میوه، مصرف كمتر كود ازته در بهار، جلوگيري از تماس ميوه با خاك، برداشت صحيح و نگهداري در دماي زير ºC 4 بلافاصله بعد از برداشت.

ريزبرگي ويروسي: استفاده از نشاهاي عاري از ويروس ، عدم نگهداري مزارع توت فرنگي بيش از 3 سال

نماتدها: در صورت لزوم استفاده از نماتدكش ها

علفهاي هرز

زراعي: قبل از کاشت(آبیاری زمین و شخم به منظور انهدام علف های هرزسبز شده)خاك ورزي بين رديف ها در بهاردر زمان داشت.

شيميايي: بدنبال شخم مصرف علف كش هاي دورينول و داكتال یکبار در سال ، استفاده از باريك برگ كش ها

مرحله برداشت :

زمان برداشت: بسته به اقليم، بعد از رنگ گرفتن 75 درصد حبه های میوه و درساعات خنك اولیه روزانجام شود

روش برداشت: بصورت دستي بدون وارد کردن فشار به میوه و همراه با كاسبرگ چيده می شود.

شرايط بسته بندی و نگهداري: میوه ها (بصورت حداکثر دو لایه رویهم) در ظرف هاي 250 گرمي در داخل جعبه هاي بزرگتری جاسازی می شوند و در دماي ( ºC 2-1) قرار مي گيرند. .


[ بازدید : 5818 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 28 / 11 / 1393 ] [ 0:14 ] [ محمد گویلی فوق لیسانس باغبانی 09188711725 ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]